İŞ VE MESLEK DANIŞMANI GÖZETİM İŞLEMLERİ

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinde, Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Bu doğrultuda, İş ve Meslek Danışmanı belgesinin gözetim zamanı gelen adaylar https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfası “Duyurular” bölümünden gözetim sürecini takip etmekle yükümlüdürler.

Gözetim sürecinde adaydan;

İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu” nu ve “İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Yönetici Değerlendirme” sini belirtilen tarihler arasında SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine göndermesi istenir.

Gözetim formlarını ilgili tarihte Merkezimize gönderen adayların değerlendirmeleri, ilgili kişi tarafından değerlendirdikten sonra sonucun olumlu olması halinde İş ve Meslek Danışmanı belgesi “Belge Geçerlilik Tarihi” nin sonuna kadar geçerliliğini devam ettirmektedir.

Belirtilen tarihe kadar ilgili gözetim formunu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ulaştırmayan adayların belgesi belge yenileme tarihine kadar askıya alınır.

Not: Belgesi askıya alınacak adaylar, İş ve Meslek Danışmanı belgesini kullanacağı zaman Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir…

 

 

Önemli: İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Yönetici Değerlendirme Formu, yönetici tarafından değerlendirildikten sonra kapalı zarf ile belge sahibine teslim edilir.

Belge sahibi İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu ile yönetici tarafından teslim edilen kapalı zarfı Merkezimize uygun şekilde göndermelidir.

İlgili formlar ıslak imzalı olmalıdır.