11UY0023 – İnşaat Boyacısı:

Belgenin Geçerlilik Süresi: Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Başvuru Şartları: Herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır.

Başvuru Şekli:

 • Online (internetten) Başvuru
 • Elden Başvuru

Sınav Ücreti: 600 TL

Belge Ücreti : 150 TL

Ücretin Yatılacağı Hesap Adı: S.D.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ZİRAAT BANKASI ISPARTA  ŞUBESİ

Ücretin Yatırılacağı IBAN No: TR10 0001 0001 3236 2953 0950 36

 

Yeterlilik Birimleri

Sınav Şekli

Başarı Notu

Soru Sayısı

A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

Teorik

60

25

Performans

80

-

A2 – İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik

60

42

Performans

80

-


Başvuruda Gönderilmesi Gereken Evraklar:

- Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu

- Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)

- 1 Adet Fotoğraf

- Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu

- Engelli adaylar için engel durumunu gösteren sağlık raporu

 

İnternet üzerinden başvuru alımı:

 • Aday, https://semper.sdu.edu.tr/ web sitesinden üye ol linkini kullanarak üyelik oluşturur.
 • Aday, https://semper.sdu.edu.tr/ web sitesinden giriş yapar.
 • Aday, işlemlerinde adım adım istenen bilgileri sisteme kaydeder.
 • Sınava başvuru için istenen bilgileri doldurudurarak başvurusunu tamamlar.

  Sistem, adayın Başvuru formu, taahhütname ve gereken evraklar listesini yazdırabileceği bir ekran açar. Buradan yazdırılan form imzalanarak gerekli olan diğer evraklarla elden ya da posta yolu ile SDÜ SEM’e ulaştırılmalıdır.

​Elden başvuru alımı:

 1. Aday, web sitenin “Dokümanlar” kısmında bulunan “Aday Başvuru Formu” nun ilgili bölümlerini doldurarak gerekli olan diğer evraklarla SDÜ SEM’e iletmelidir.
 2. Aday, SDÜ SEM’e gelerek elden başvurusunu yapabilir.

Ödemeler:

Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın banka dekontunda “ad-soyad, tc kimlik no ve ulusal yeterliliğin adı” bulunmalıdır.

Firma/üçüncü kişi tarafından yapılan başvurularda sınava katılacak olan adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda “ulusal yeterliliğin adı, kodu, isim listesi” dekonta eklenerek SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurunun Değerlendirilmesi:

 • Adayın başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda eksik bilgi veya belgesi olan başvuru sahiplerinden bu bilgi veya belgeleri tamamlamaları istenir.
 • Değerlendirme sonucunda adayın seçimleri doğrultusunda, teorik ve performansa dayalı sınavların tarih ve saat planlaması yapılır. 
 • Sınav tarihinden en geç 2 gün önce sınav yeri ve saati https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilir.
 • Aday sınava gelirken sınav giriş belgesini ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmak zorundadır.
 •  İlan edilen saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar.

Sınavın  Yapılması:

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: 

 • İnşaat Boyacısı belgesi alabilmek için adayların A1, A2  birimlerinden yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 
 • Adaylar  "İnşaat Boyacısı" yeterliliğinin ölçme - değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.

Teorik Sınav Detayları:

 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2) tek oturumda tamamlanır.
 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alabilirler.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınavlardan başarılı olmak şartı aranmamaktadır. 
 • Adaylar, teorik sınavlarda kitapçık üzerindeki cevaplarını optik forma işaretlemelidirler.
 • Teorik sınavda her soru için 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir.
 • Teorik sınavda yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz.
 • Sınavın değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.
 • Adayların teorik sınavı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

İnşaat Boyacısı teorik sınavı toplam 67 sorudan oluşmakta olup, süresi 120 dk' dır. Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %60 başarı sağlamalıdır.
 

Performans Sınavı Detayları:

 • Aday, performans sınavında İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.
 • Performans sınavı başlamadan önce değerlendirici/sınav yapıcı “Sınav Yönergesini” adaya okur.
 • Aday Sınav Yönergesinde bulunan tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Aday, performans sınavını kendisine verilen sınav senaryosuna göre uygun şekilde yapmalıdır.
 • Aday kendisine verilen sınav süresinin dışına çıkmamalıdır.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki değerlendiricinin/sınav yapıcının bağımsız olarak verdiği puan ile yazılım üzerinden hesaplanır.
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %80 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

Performans Sınav Süreleri:

 • "A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması" bölümü için süre 15 dakikadır.
 • "A2 - İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi" bölümü için süre 105 dakikadır.

Sınavın Değerlendirilmesi:

 • Adayların teorik ve performansa dayalı sınav dosyaları, Ulusal Yeterlilik şartlarına göre değerlendirilir.
 • Adayın, belge almaya hak kazanabilmesi için, Ulusal Yeterlilikde belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartlarına göre sınava alındığı tüm birimlerden (A1,A2) başarılı olması gerekir. 

Sınav Sonuçlarının İlanı - Belgelendirme:

 • Teorik ve Performans Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç 15 gün içerisinde https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilir.
 • Belge almaya hak kazanan adaylardan “Belge Kullanım Sözleşmesi Formu” istenir. İlgili MYK Belgesi ve cüzdan tipi kart MYK tarafından düzenlenir.
 • Belge adayın belirtmiş olduğu tebligat adresine gönderilir.

Gözetim Sıklığı:

İnşaat Boyacısı belgesine sahip kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez performans izleme raporu hazırlanır.

Belge Yenileme Yöntemi:

İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen ölçme – değerlendirme yöntemine göre yapılmaktadır.