Başvuru Şartları

İlk Belgelendirme

:

 • Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans mezunu olmak.
  Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak

Başvuru Şekli/Yeri

:

 • Online (internetten)
 • Elden (SDÜ Sürekli Eğitim Merkezi)
 • İş ve Meslek Danışmanı sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıda belirtilen web sayfasından ulaşabilirsiniz.

           Yeni Sınav Başvurusu için tıklayınız...

 

Başvuru Tarihi

 

:

 

20.04.2022 - 24.05.2022

Başvuru Bitiş Saati: 16:00

Başvuru sayısı sınırlandırılmış olup, başvuru sayısı dolması halinde sistem kapatılacaktır.

Sınav Tarihi

(Teorik ve Performans)

:

04.06.2022

05.06.2022
(Başvuru sayısına göre izleyen günlerde devam edecektir.)

 • Sınav giriş belgeleri, sınav başvuruları bittikten sonra adayların kendi panelleri üzerinden yayınlanacaktır.
 • Adayların sınav tarih ve saatleri sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
 • Adaylar, sınav giriş belgesi üzerinde yazılı olan tarih ve saatte sınav alanında bulunmalıdır.

Ücretlendirme

Yeni Sınav Başvurusu Sınav Ücreti

:

 1.740,00 TL

Sınavlı Belge Yenileme Sınav Ücreti

:

 1.200,00 TL

Sınavsız Belge Yenileme Başvuru Ücreti

:

 250,00 TL

 

Sınavın Ücretin Yatılacağı Hesap Adı:

S.D.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAAT BANKASI ISPARTA ŞUBESİ

Ücretin Yatırılacağı IBAN No: TR 6900 0100 0132 9549 5696 5001

 

Sınava Online Başvuru Nasıl Yapabilirim?

 • Aday, başvuru aşamasında dekont, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisini sisteme yükleyerek başvurusunu tamamlar.
 • Başvuru Formunu online başvuru aşamasında dolduracağınız bilgiler dahilinde sistem otomatik olarak verecektir.
 • Diploma Fotokopisi aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.
  Ayrıca e devlet üzerinden alınan mezun belgesi de geçerlidir.
 • Dekont üzerinde açıklama kısmına “Adı – Soyadı ve T.C Kimlik No” yazılmalıdır.
 • Evrakları eksik olan adayların başvuruları kabul edilmemektedir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

Sınava İlk Kez Katılacak Adaylar:

 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu 
  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen  bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak verecektir. 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterliliği A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin
  EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldığına dair kanıtlayıcı belge (Aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.)
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Diploma Fotokopisi (Aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.)
  E – Devlet üzerinden alınan barkotlu mezun belgesi de alınmaktadır.
 • Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu
 • Engelli adaylar için engel durumunu gösteren sağlık raporu

Sınava İkinci Kez Katılacak Adaylar:

 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu 
  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen  bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak verecektir. 

Sınava Üç ve Daha Fazla Sayıda Başvuru Yapan Adaylar:

 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu 
  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen  bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak verecektir. 
 • Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu

 

SINAV İÇERİĞİ

İlk Belgelendirme

Teorik Sınav Konuları

A1/T1

:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim 

A2/T1

:

Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

A3/T1

:

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Performans (Uygulama) Sınav Konuları

A2/P1

:

Danışan Görüşmesi Uygulaması 

A3/P1

:

İşveren Görüşmesi Uygulaması

A3/P2

:

Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması 

 

Sınavlı Yeniden Belgelendirme

Performans (Uygulama) Sınav Konuları

A2/P1

:

Danışan Görüşmesi Uygulaması 

A3/P1

:

İşveren Görüşmesi Uygulaması

A3/P2

:

Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması 

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

 • İş ve Meslek Danışmanı belgesi alabilmek için adayların A1, A2, A3  birimlerinden yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan bilgi ifadesi / beceri ve yetkinlikleri değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 
 • Adaylar  "İş ve Meslek Danışmanı" yeterliliğinin ölçme - değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.

!!! Sınava Başvuru Yapan Adaylar, Aşağıda Belirtilen Hususları Kabul Etmiş Sayılırlar.

 • Adayların https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasından online başvuru yapmaları, sınav başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir.
 • Aday tarafından online yapılan başvuru ve ödemenin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, eğitim alındığına dair değerlendirme yapılacak ve başvuru onaylanacaktır.
 • Sınav yerleştirmeleri adayların başvurularının onaylanma tarihine göre yapılacak olup, sınav giriş belgesi yayınlanan adayların sınav programlarında kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • Ödemesi yapılmayan başvuru kabul edilmeyecek ve onaylanmayacaktır.
 • Başvurusu onaylanan adaylara kesinlikle ücret iadesi yapılmamakta ve aday bu taahhüdü başvuru formunda kabul etmektedir.
 • Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirilmesi sonunda en geç 15 gün içerisinde açıklanacaktır.
 • Sınav sonucunda itiraz ve şikâyet süresi, sınavın açıklandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde alınacaktır.
 • İtiraz – Şikâyet süreci sonunda değerlendirmeler, en geç 15 gün içerisinde açıklanacaktır.
 • Adayların İş ve Meslek Danışmanı atama süreçleri göz ardı edilmeden, sınavlarımız yapılarak açıklanmakta ve süreçler yürütülmektedir. Bu hususta adayların süreçler konusunda baskı yapmamaları önem arz etmektedir.
 • Adaylar, teorik sınav aşamasında güvenlik kontrolünden geçecek olup, herhangi bir eşya alınmayacaktır.
 • Adayın, performans sınav salonlarına ajanda, not kâğıdı, telefon vb. eşyalarla girmesi kesinlikle yasaktır.

NOT: Daha önce sınava giren adaylar, katılmak istedikleri her sınav için yeniden başvuru yapmak zorundadırlar.

 

İletişim Bilgileri:

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Meslek Yüksekokulu A Blok Giriş Katı – Doğu Kampüsü - Merkez / Isparta

Tel No: 0 (246) 211 30 06 – 211 30 03

E-posta: