Belgelendirmenin Amacı; Yapıların kalitesini güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uygunluğu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.

Sınava Başvuracak Adaylar;

 • Online başvuru ile
 • Bireysel başvuru ile

Başvurusunu yapan aday gerekli olan evrakları SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimine elden veya posta yoluyla teslim etmelidir.

Sınav ve belge ücreti https://semper.sdu.edu.tr/Site/Sayfa/Ucretlendirmeler45480 web sitesinde yer alan hesap numarasına yatırılır. Adayın banka dekontunda “ad-soyad, tc kimilik no ve ulusal yeterliliğin adı” bulunmalıdır.

Firma/üçüncü kişi tarafından yapılan başvurularda sınava katılacak olan adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda “ulusal yeterliliğin adı, kodu, isim listesi” dekonta eklenerek SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Belge almak isteyen adaylar tüm sınav birimlerinden başarılı olmak zorundadırlar. Sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara talep etmeleri halinde “yeterlilik birimi başarı durumu yazısı” verilir.

Sınav tarihinden en geç 2 gün önce sınav yeri ve saati https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilir. Aday sınava gelirken sınav giriş belgesini ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmak zorundadır.  İlan edilen saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu sebeple sınava giremeyen adaylara yatırdıkları ücret iade edilmez ve başka bir sınav tarihi verilmez. 

Adaya ilk girdiği sınavda başarısız olduğu yeterlilik birimleri için takip eden bir sonraki sınava ücretsiz olarak katılım hakkı sağlanır.​
 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvurular Personel Belgelendirme Prosedürüne göre değerlendirilir. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda eksik bilgi veya belgesi olan başvuru sahiplerinden bu bilgi veya belgeleri tamamlamaları istenir. Değerlendirme sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sınav planlaması yapılır.
 

SINAVIN İPTALİ:

Yapılması planlanmış ve duyurulmuş sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar, başvuru formunda belirttikleri e-posta veya telefon ile bilgilendirilirler. SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi kendi içinde yaşanan aksaklık nedeniyle hiçbir adayın mağduriyet yaşamayacağını garanti eder.

 

SINAV ŞARTLARI:

 • Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe göre gerçekleşmektedir.
 • Sınav planı, başvuru listesi ve sınavlara girecek olan adaylara ilişkin bilgiler sınav tarihinden 2 gün öncesine kadar MYK web portal üzerinden MYK’a bildirilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. Adaya bildirilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu sebeple sınava girmeyen adaylara sınav ücreti iadesi yapılmaz.
 • Sınava girecek olan aday sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınav yerinde olmalıdır. Sınava girecek adayın nüfus cüzdanı yoksa aday sınava alınmaz.
 • Perfromans sınavına girecek olan adaylar sınav öncesinde mobil cihazlarını kapalı konuma getirmeleri gerekmektedir. 
 • Teorik sınava katılacak adaylar sadece kalem, silgi, su, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı ile gelmelidirler.
 • Tüm sınav süreci MYK Kamera Kayıt Rehberine uygun olarak kayıt altına alınır.
 • Adaylar sınav salonunda sınav gözetmeni/sınav yapıcı tarafından kendilerine gösterilen yerlerine oturmak zorundadırlar.
 • Sınav başladıktan 15 dk sonra adaylar sınav salonuna alınmazlar.
 • Sınav anında kopya-hile teşebbüsünde bulunan adayın sınavı sonlandırılır ve tutanakla kayıt altına alınır.
 • Sınav esnasında diğer adayların dikkatini dağıtacak, sınav salonunun huzurunu bozacak her türlü davranış yasaktır.
 • Adaylar performans sınavı süresince kendilerine emanet edilen malzeme ekipmanlardan sorumludur. Olası kayıplar veya bozulma durumunda aday, sınav yapıcıya (değerlendirici) bildirmelidir.

SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE BELGELENDİRME:

Teorik ve Performans Sınav sonuçları ile adayların “Mesleki Yeterlilik Birim Puanı” sınavdan sonra en geç 15 gün içerisinde https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilir.

Belge almaya hak kazanan adaylardan “Belge Kullanım Sözleşmesi Formu” istenir. İlgili MYK Belgesi ve cüzdan tipi kart MYK tarafından düzenlenir. Belge adayın belirtmiş olduğu tebligat adresine gönderilir.