• Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonra SDÜ SEM'de sınava girerek belge almaya hak kazandıkları taktirde belgesini SDÜ SEM'den talep edebilirler.
  • Belgelendirme kuruluşları arasında revizyon farklılığının bulunması halinde birim birleştirme yapılmamaktadır.

İstenilen evraklar:

- Diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda başarılı olduğu yeterlilik birimlerinin başarı durumlarını gösteren belge

- Belge Kullanım Sözleşmesi

- Belge masraf ücretinin yatırıldığına dair dekont.