Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonradan SDÜ SEM'de sınava girerek belge almaya hak kazandıkları taktirde belgesini SDÜ SEM'den talep edebilirler. 

İstenilen evraklar:

- Belgeyi almak istediğine dair dilekçe

- Diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda başarılı olduğu yeterlilik birimlerinin başarı durumlarını gösteren belge

- Belge Kullanım Sözleşmesi

- Belge masraf ücretinin yatırıldığına dair dekont.