İş ve Meslek Danışmanı 11UY0017 – 6 / Rev.03 Ulusal Yeterliliğinde Belge Yenileme Süreci

Aday; belge yenileme yapmak istiyorsa, “belge geçerlilik tarihi” nden 6 (altı) ay öncesine kadar belge yenileme işlemlerini belgelendirme kuruluşlarına başvurarak yapabilir.

 

Sınavsız Belge Yenileme:

Aday, sınavsız belge yenilemek için başvurusunu, mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapmalıdır.

Eğer mevcut belgeniz SDÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nden alınmış ise, sınavsız belge yenileme için aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Adımları:

 • Web sayfasında “Ücretlendirmeler” panelinde yer alan “Sınav Ücretleri” ndeki IBAN Numarasına “Sınavsız Belge Yenileme Ücreti” ni yatırır.
 • https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasından “Giriş Yap” diyerek bilgilerini günceller.
 • “Başvuru Türü” kısmında “Sınavsız Belge Yenileme” olarak seçer ve başvurusuna devam eder.
 • Çalıştığınız kurum türünü “Kamu” ya da “Özel” olarak seçilir.

Kamu ise; (En az iki yıl ya da son altı ay fiili çalıştığını göstermelidir.)

 1. Hizmet Dökümü
 2. Referans Yazısı
 3. Hizmet Bildirim Formu

Özel ise; (En az iki yıl ya da son altı ay fiili çalıştığını göstermelidir.)

 1. Hizmet Dökümü
 2. Referans Yazısı
 3. Vergi Levhası
 4. Hizmet Bildirim Formu
 • Yukarıdaki evraklar yüklendikten sonra “Başvuru Formu” nun çıktısı alınır ve imzalanır.
 • “Başvuru Formu”, “Dekont”, “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi” de ayrıca sisteme yüklenir.
 • Başvurunuzu Tamamlayarak adımları izleyiniz.

 

Başvuru Kontrol Adımları:

 • “Başvuru Tamamlandıktan Sonra” Sürekli Eğitim Merkezi tarafından evraklar kontrol edilir.
 • Evrakların eksik olmaması halinde “Başvurunuz Onaylanır.”
 • Başvurunun onaylandığına dair mail geldikten sonra; sisteme yüklenen evraklar (Başvuru Formu, Dekont, Nüfus Cüzdanı, Hizmet Dökümü, Referans Yazısı, Vergi Levhası) ıslak imzalı olarak Sürekli Eğitim Merkezine posta yoluyla gönderilir.
 • Başvuru Evrakları Sürekli Eğitim Merkezine gönderildikten sonra değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme sonucunda “değerlendirmeniz olumlu değerlendirilir” ise;
 1. Web sayfasında “Ücretlendirmeler” panelinde yer alan “Belge Masraf Karşılığı” ndeki IBAN Numarasına “Belge Masraf Karşılığı Ücreti” ni yatırır.
 2. Web sayfasında “Dokümanlar” panelinde yer alan “Belge Kullanım Sözleşmesi Formu” alınarak imzalanır.
 3. Belge Masraf Karşılığının yatırıldığına dair “Dekont” ve Belge Kullanım Sözleşmesi Formunun ıslak imzalı hali SDÜ Sürekli Eğitim Merkezine posta yoluyla gönderilir.

 

Sınavlı Belge Yenileme:

Aday, sınavlı belge yenilemek için başvurusunu, mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.

Eğer sınavlı belge yenileme için aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 

Başvuru  ve Değerlendirme Adımları:

 • Sürekli Eğitim Merkez tarafından İş ve Meslek Danışmanı sınavı açıldığında başvurularda başlatılmaktadır.
 • Web sayfasında “Ücretlendirmeler” panelinde yer alan “Sınav Ücretleri” ndeki IBAN Numarasına “Sınavlı Belge Yenileme Ücreti” ni yatırır.
 • https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasından “Giriş Yap” diyerek bilgilerini günceller.
 • “Başvuru Türü” kısmında “Sınavlı Belge Yenileme” olarak seçer ve başvurusuna devam eder.
 • “Dekont”, “Başvuru Formu”, “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”, “Diploma” yüklenir ve Başvuru Tamamlanır.
 • Başvuru tamamlandıktan sonra Sürekli Eğitim Merkezi tarafından değerlendirilir.
 • Başvuru onaylandıktan sonra sınav evraklarının tamamı sınava gelirken getirilmeli ve ilgili görevliye teslim edilmelidir.