İŞ VE MESLEK DANIŞMANI BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ

              İş ve Meslek Danışmanı belgesine sahip adaylar belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Belge Yenileme faaliyetleri, başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanmaktadır.

Başvuru dönemi belgenin geçerlilik süresini beş yıl olması nedeniyle, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar.

Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İş ve Meslek Danışmanı 11UY0017 – 6 Ulusal yeterliliği kapsamında belge yenileme faaliyetleri iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

1. Sınavlı Belge Yenileme

2. Sınavsız / Portfolyo İle Belge Yenileme