• Yeni bilgi ve teknolojileri kullanarak, üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak ve bu süreçte adil, eşit, tarafsız bir belgelendirme merkezinin işlevlerini yürütmek.