Süleyman Demirel Üniversitesi Üst Yönetimi;

  • SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi’ne ait tüm politika ve prosedürlerde ve bunların uygulanmasında adil ve tarafsız olacağını,
  • SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi bünyesinde çalışan personele baskı uygulamayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunmayacağını,
  • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne ve kurum yapısına bağlı kalmadan herkesin hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabileceğini,
  • Verdiği hizmetlerde dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını,
  • Belgelendirme işlemlerinin yeterliliklerde belirtilen usullere göre adil, tarafsız ve eşitlik ilkesine uygun biçimde yapılacağını,
  • TS EN ISO/ IEC 17024:2012 standardında belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürlerin uygulanmayacağını,
  • Finansal olarak sürdürülebilirliğinin Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından sağlanacağını,

garanti eder.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI                       

REKTÖR