SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Belge Marka/Logo Kullanım Şartları

- SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme logosunu veya markasını kullanan belgelendirilmiş kişiler Belge Kullanım Sözleşmesi gereği, SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi’nin belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

- SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi markası ve Personel Belgelendirme Birimi Logosu Akreditasyon Kuruluşu (TÜRKAK) Logosu ile birlikte kullanıldığında Akreditasyon Logosu kullanım şartlarına uyulur.

- SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi Logo’su; SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi markasının kullanımında, TÜRKAK akreditasyon markası ile ilgili R10.06 rehberine ve MYK Markasının Kullanımına ilişkin Usul ve Esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür.

- Belge SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi mülkiyetindedir. SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi,  prosedürüne ve yasal şartlara uyulması koşuluyla, belgelendirilen kişi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

- Belge,  sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması ya da belgelerin, markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler başvuruda bulunan adayla ilgilidir. Bu nedenle, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Sistem veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanıldığı tespit edilen belgeler için yazılı uyarı yapıldığı halde, belgeyi bu şekilde kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

- Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

- SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi belgeleri, SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin veya onun belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır. 

- Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş personele aittir. Belgelendirilen kişi, belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdür.

 

  • "TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" a ulaşmak için tıklayınız...

  • "MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR" a ulaşmak için tıklayınız...