PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ BELGELENDİRME PROGRAMI

Dayanak: 

İş ve Meslek Danışmanı (11UY0017 – 6)

  • İş ve Meslek Danışmanı Belgelendirme Programı, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) baz alınarak hazırlanmıştır.
  • Bu yeterlilik, 07.06.2011 tarih ve 27957 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6)  kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır. 

Yeterliliğin Zorunlu Birimleri:

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

A2 – Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

A3 – İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

 

İskele Kurulum Elemanı (12UY0056 – 3)

  • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı, İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (12UY0056 – 3) baz alınarak hazırlanmıştır.
  • Bu yeterlilik, 03.11.2011 tarih ve 28104 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0158-3) kaynak alınarak, İskele Kurulum Elemanı olarak çalışan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Zorunlu Birimleri:

A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

A2 - İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

 

İnşaat Boyacısı (11UY0023)

  • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı, İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (11UY0023 – 3) baz alınarak hazırlanmıştır.
  • Bu yeterlilik, 12.05.2010 tarih ve 27579 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (10UMS0058-3) kaynak alınarak, İnşaat Boyacısı olarak çalışan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Zorunlu Birimleri:

A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

A2 – İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

 

Sıvacı (11UY0024)

  • Sıvacı Belgelendirme Programı, Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (11UY0024 – 3) baz alınarak hazırlanmıştır.
  • Bu yeterlilik, 21.03.2011 tarih ve 27881 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0135-3) kaynak alınarak, Sıvacı olarak çalışan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Zorunlu Birimleri:

A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

A2 – Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

 

Isı Yalıtımcısı (12UY0057)

  • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı, Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (12UY0057 – 3) baz alınarak hazırlanmıştır.
  • Bu yeterlilik, 21.03.2011 tarih ve 27881 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0132-3) kaynak alınarak, Isı Yalıtımcısı olarak çalışan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Zorunlu Birimleri:

A1 - Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İŞ Sağlığı ve Güvenliği

A2 – Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)