PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ BELGELENDİRME PROGRAMI

Dayanak: 

İş ve Meslek Danışmanı (11UY0017 – 6)

  • İş ve Meslek Danışmanı Belgelendirme Programı, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) baz alınarak hazırlanmıştır.
  • Bu yeterlilik, 07.06.2011 tarih ve 27957 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6)  kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır. 

Yeterliliğin Zorunlu Birimleri:

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

A2 – Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

A3 – İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi