İtiraz: Başvuru sahibinin,  adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin,  belgelendirme kuruluşu tarafından istenilen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi ifade eder.

Şikayet: Herhangi bir kurul veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan, o kuruluşun faaliyetleri ile veya onun müşterilerinin herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi ifade eder. 

  • Aday, SDÜ SEM web sayfası üzerinde bulunan, üye olduğu sayfadan itirazını yapabilir ya da  https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında bulunan “İtiraz Başvuru Formu” nu doldurarak ıslak imzalı olarak SDÜ SEM’e ulaştırmalıdır.
  • İtiraz ve şikâyetler, kayıt altına alınabilmeleri için yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz ve şikâyetlerin takibi açısından dilekçede isim-soy isim ve TC Kimlik Numarası bulunmalıdır.
  • Belgelendirme sürecinde gerçekleştirilen işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak memnuniyetsizlik bildirimleri itiraza konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde yapılabilir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz ise sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren (sonuçların açıklandığı gün hariç) en geç 5 iş günü içerisinde yapabilir.
  • Adli soruşturmaya sebebiyet verecek bir itirazın söz konusu olması durumunda bu süre dikkate alınmaz, adli soruşturmaya ilişkin adli süre aşımı dikkate alınır.
  • İtirazlarda; itirazın konusu, gerekçesi, yer ve zamanı ile başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmelidir.

Teorik Sınav İtirazları:

  • Teorik sınavla ilgili itiraz ve şikâyetlerde teorik sınav koordinatörü soruları ve cevapları maddi hata yönünden inceler. (Optik formlarının işaretlerinin gözle kontrolü, optik formların yeniden makineye okutulması gibi.) 

Performans Sınav İtirazı:

  • Performans sınavı ile ilgili şikâyetlerde ise şikâyet sahibinin sınavında görev almamış iki değerlendirici tarafından ilgili sınav kayıtları incelenir ve tekrar değerlendirme yapılır. 

İtiraz sonrasındaki puan adayın yeni puanı olarak kabul edilir. Çözüme kavuşturulamayan durumlarda itiraz ve şikâyet komitesine iletilir ve komite toplanarak kuruma görüş bildirir. Müdür, komiteden gelen itiraz ve şikâyet görüşünü kontrol edip Sürekli Eğitim Merkezi Personel Belgelendirme Biriminin nihai kararını ilgililere iletir.