İtiraz: Başvuru sahibinin,  adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin,  belgelendirme kuruluşu tarafından istenilen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi ifade eder.

Şikayet: Herhangi bir kurul veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan, o kuruluşun faaliyetleri ile veya onun müşterilerinin herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi ifade eder. 

Belgelendirme sürecinde gerçekleştirilen işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak memnuniyetsizlik bildirimleri itiraza konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde yapılabilir.

İtiraz ve Şikayet Prosedürüne Ulaşmak İçin Tıklayınız...